Badanie kamerą termowizyjną


Badanie termowizyjne jest jedym z najbardziej skutecznych narzędzi diagnostyki cieplnej budynków obejmującej badania ich obudowy termicznej i instalacji wewnętrznych, lokalnych źródeł ciepła, zawilgocenia przegród oraz infiltracji powietrza przez nieszczelności przegród.

 

Przy pomocy kamery termicznej możemy zbadać:

  • nieszczelności termiczne okien i drzwi,
  • jakość izolacji termicznej,
  • mostki termiczne,
  • wady konstrukcji budynków,
  • lokalizowanie przebiegu instalacji CO i CWU w podłogach, ścianach oraz sufitach,
  • wyszukiwanie zawilgoceń.