Termovízia


Tepelné zobrazovanie je jedným z najúčinnejších nástrojov na tepelnú diagnostiku budov vrátane testovania ich tepelného krytu a vnútorných inštalácií, miestnych zdrojov tepla, vlhkosti priečok a prenikania vzduchu cez netesnosti priečok.

Pomocou termokamery môžete preveriť:

  • tepelné úniky okien a dverí,
  • tepelné mosty,
  • vady pri výstavbe budov,
  • lokalizovanie priebehu inštalácií ústredného kúrenia a teplej vody v podlahách, stenách a stropoch,
  • vyhľadávanie vlhkosti.